Medlem af flg. hundeklubber

Hvalsø Hundevenner 2020-

Træner også i Dansk Hundeskole Roskilde

Danmarks civile Hundeførerforening (DcH): 2013-2019

Dansk Dobermann Klub (DDK): 1983-2015

Dansk Kennel Klub (DKK): 1980-

Del siden